г. Мінск, вул. А. Пашкевіч, 9/2
Рэспубліка Беларусь
Тэл.: 8 029 334 10 65
Правілы карыстання дзіцячымі бібліятэкамі цэнтралізаванай сістэмы г.Мінска


 

ПРАВІЛЫ КАРЫСТАННЯ ДЗІЦЯЧЫМІ БІБЛІЯТЭКАМІ

ДЗЯРЖАЎНАЙ УСТАНОВЫ "ЦЭНТРАЛІЗАВАНАЯ СІСТЭМА ДЗІЦЯЧЫХ БІБЛІЯТЭК г.МІНСКА" 

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1.       Правілы карыстання дзіцячымі бібліятэкамі г. Мінска (далей Правілы) распрацаваны ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь у сферы бібліятэчнай справы, Уставам дзяржаўнай установы "Цэнтралізаваная сістэма дзіцячых бібліятэк г.Мінска" (далей ДУ "ЦСДБ г. Мінска") і рэгламентуюць парадак запісу, правы, абавязкі карыстальнікаў і адказнасць бакоў.

1.2.       Фонды дзіцячых бібліятэк г. Мінска з'яўляюцца агульнанацыянальным здабыткам і знаходзяцца пад аховай дзяржавы. Абмежаванасць у карыстанні імі накіравана на зберажэнне асабліва значных дакументаў.

1.3.       У сваёй дзейнасці дзіцячыя бібліятэкі забяспечваюць рэалізацыю права карыстальнікаў (пёравага аддадзена дзецяы ва ўзросце да 18 гадоў) у адпаведнасці з іх асабістымі патрэбамі і інтарэсамі на вольны і бясплатны доступ да інфармацыйных рэсурсаў і паслуг дзіцячых бібліятэк г.Мінска.

1.4.       Асобныя (дадатковыя) віды паслуг, якія не супярэчаць заканадаўству, маюіць быць платнымі ў адпаведнасці з зацверджанымі вышэйстаячай арганізацыяй палажэннямі.

1.5.       Дзіцячыя бібліятэкі ажыццяўляюць сваю дзейнасць шляхам узаемадзеяпня і супрацоўніцтва паміж дзіцячымі бібліятэкамі ДУ "ЦСДБ г.Мінска" і іншымі бібліятэкамі, якія абслугоўваюць дзяцей. 

2. ПАРАДАК РЭГІСТРАЦЫІ КАРЫСТАЛЬНІКАЎ Д31ЦЯЧАЙ БІБЛІЯТЭКІ

2.1.      Пры запісу ў бібліятэку карыстальніку неабходна прад'явіць пашпарт ці дакумент, яго замяняючы ( від на жыхарства, даведка аб часовай рэгістрацыі), паведаміць неабходныя для афармлення звесткі, запоўніць рэгістрацыйныя дакументы, азнаёміцца з Правіламі і падцвердзіць згоду на іх выкананне сваім подпісам. Рэгістрацыйныя дакументы з'яўляюцца дагаворам паміж бібліятэкай і карыстальнікам.

2.2.      Дзеці ва ўзросце да 16 гадоў запісваюцца ў бібліятэку па прад'яўленню пашпарта аднаго з бацькоў альбо дакумента аднаго з апекуноў, супрацоўніка дзіцячай установы (дзіцячага дома, інтэрната).

2.3.      Пасля запісу ў бібліятэку карыстальніку выдаецца чытацкі білет.

2.4.      Перарэгістрацыя карыстальнікаў праходзіць штогод пры прад'яўленні дакументаў у адпаведнасці з п. 2.1.

 3. ПРАВЫ КАРЫСТАЛЬНІКАЎ ДЗІЦЯЧАЙ БІБЛІЯТЭКІ

3.1.    Права на карыстанне дзіцячымі бібліятэкамі г.Мінска мае кожны грамадзянін, пастаянна ці часова зарэгістраваны ў г.Мінску і Мінскім раёне, але прыярытэтнае права аддадзена абслугоўванню дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў.

3.2.    Асобы, якія часова зарэгістраваны ці часова знаходзяцца ў г.Мінску і Мінскім раёне, маюць права карыстання толькі чытальнымі заламі бібліятэкі.

3.3.    Карыстальнікі з парушэннямі апорнарухальнага апарату (дзеці-інваліды) маюць права на нестацыянарныя формы абслугоўвання па адпаведнай заяве.  

3.4.    Карыстальнікі бібліятэкі маюць права; 

3.4.1.     Бесперашкодна наведваць бібліятэку ў адпаведнасці з рэжымам яе працы.

3.4.2.     Бясплатна атрымліваць поўную інфармацыю аб складзе фонду праз сістэму каталогаў, картатэк, баз дадзеных і праз іншыя формы бібліятэчнага інфармавання.

3.4.3.     Бясплатна атрымліваць кансультацыйную дапамогу ў пошуку і выбары крыніц інфармацыі. 

3.4.4.      Бясплатна браць у часовае карыстанне дакументы з фондаў абанемента (п. 9.З.; 9.4.) і чытальнай залы для працы ў чытальнай зале бібліятэкі.

3.4.5.      Прадоўжыць тэрмін карыстання дакументамі ў адпаведнасці з правіламі карыстання абанементам (п. 9.5.).

3.4.6.      Атрымліваць доступ да электронных інфармацыйных рэсурсаў, выкарыстоўваючы месцы публічнага доступу ў інфармацыйныя сеткі, арганізаваныя ў бібліятэцы. 

3.4.6.      Карыстацца паслугамі, у тым ліку дадатковымі (платнымі), якія аказвае бібліятэка.

3.4.7.      Прымаць удзел у масавых мерапрыемствах, якія праводзіць бібліятэка.

3.4.8.      Звяртацца да адміністацыі бібліятэкі з прапановамі, заўвагамі, скаргамі па ўсіх пытаннях, якія тычуцца абслугоўвання непасрэдна ў дні прыёму адміністрацыі ці праз "Кнігу заўваг і прапаноў". 

4. АБАВЯЗКІ КАРЫСТАЛЬНІКАЎ ДЗІЦЯЧЫХ БІБЛШТЭК 

4.1. Карыстальнікі бібліятэкі павінны:

4.1.1.      Выконваць існуючыя Правілы і прытрымлівацца рэжыму працы бібліятэкі.

4.1.2.      Сваечасова паведамляць супрацоўнікам бібліятэкі аб зменах пашпартных дадзеных, месца жыхарства, страце ці крадзяжу чытацкага білета.

4.1.3.      Пры наведванні бібліятэкі здаваць у гардэроб верхняе адзенне і вялікія сумкі.

4.1.4.      Прад'яўляць пры патрабаванні для прагляду супрацоўнікам бібліятэкі сумкі і іншыя рэчы.

4.1.5 Беражліва адносіцца да дакументаў з фондаў бібліятэкі: у выданнях забараняецца падкрэсліваць, рабіць паметкі, загінаць старонкі.

4.1.6.      Несці адказнасць за ўзятыя і пакінутыя без нагляду бібліятэчныя дакументы.

4.1.7.      Своечасова вяртаць дакументы ў вызначаны бібліятэкай тэрмін.

4.1.8.      Своечасова падаўжаць вызначаны бібліятэкай тэрмін карыстання дакументамі (п. 9.З.; 9.4; 9.5.).

4.1.9.      Пры атрыманні бібліятэчных дакументаў з дэфектамі, адразу паведамляць аб гэтым бібліятэкару. 

4.1.10.      Беражліва адносіцца да маёмасці і абсталявання бібліятэкі, пакрываць шкоду, якая зроблена карыстальнікам бібліятэцы.

4.1.11.      Працаваць на аўтаматызаваных рабочых месцах карыстальніка ў строгай адпаведнасці з інструкцыяй.

4.1.12.       Праходзіць перарэгістрацыю ў адпаведнасці з парадкам, усталяваным бібліятэкай  ( п.2.4.). 

4.1.13.       Захоўваць цішыню, парадак і чысціню ў памяшканні бібліятэкі і на яе тэрыторыі.4.1.14.       Праяўляць ветлівасць і карэктнасць у адносінах да супрацоўнікаў бібліятэкі і іншых карыстальнікаў, падпарадкоўвацца патрабаванням супрацоўнікаў пад час надзвычайных абставін. 

4.2. Карыстальнікам бібліятэкі забараняецца:                                                                                         

4.2.1.    Перадаваць білет чытача іншым асобам ці карыстацца чужым білетам.

4.2.2.    Праходзіць у залы бібліятэкі ў верхнім адзенні, з вялікімі сумкамі.

4.2.3.    Праходзіць у залы бібліятэкі ў нецвярозым стане, пад уздзеяннем наркатычных рэчаў, у выглядзе, які не адпавядае правілам санітарнай і асабістая гігіены.                                                                                             

4.2.4.    Выносіць за межы бібліятэкі дакументы з залаў абслугоўвання без афармлення іх у фармуляр чытача.              

4.2.5.    Выконваць сістэмныя працэсы ў кампьютарных сетках і парушаць інструкцыі па выкарыстоўванню кампьютарнага абсталявання ў бібліятэцы.

4.2.6.    Карыстацца ўключаным гукавым сігналам мабільнай сувязі ў памяшканні абанемента і сродкамі мабільнай сувязі ў памяшканні чытальнай залы.

4.2.7.    Прымаць ежу і распіваць напіткі ў залах абслугоўвання бібліятэкі.

4.2.8.    Самавольна размяшчаць аб'явы, афішы, рэкламныя матэрыялы ў памяшканнях бібліятэкі.

4.2.9.    Парушаць нормы грамадскіх паводзін і цішыню. 

5. АДКАЗНАСЦЬ КАРЫСТАЛЬНІКАЎ ДЗІЦЯЧАЙ БІБЛІЯТЭКІ

5.1.    За   парушэнне   існуючых   Правіл   непаўналетнімі   карыстальнікамі адказнасць нясуць іх бацькі ці апекуны.

5.2.    За парушэнні, прадугледжаныя дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, карыстальнікі нясуць адміністрацыйную, грамадска-прававую і крымінальную  адказнасць.                                                   

5.3.    Карыстальнікі, якія страцілі дакументы з фондаў бібліятэкі, або нанеслі шкоду, павінны замяніць іх адпаведнымі ці прызнанымі бібліятэкай раўназначнымі. Пры немагчымасці замены неабходна кампенсаваць урон ў памеры суадносным рыначнай вартасці дакумента на бягучы момант. 

5.4.    Несанкцыяніраваны   вынас   дакументаў   з памяшкання   бібліятэкі расцэньваецца як крадзеж маёмасці.         

5.5.    Пры неаднаразовым парушэнні тэрміну карыстання дакументамі без уважлівых прычын на абанеменце, а таксама пры невяртанні і незамене страчанага дакумента наогул, па рашэнню адміністрацыі карыстальнік можа быць пераведзен на абслугоўванне толькі ў чытальнай зале.

5.6.       Карыстальнікі, якія нанеслі незаменную шкоду бібліятэцы выключаюцца з ліку яе карыстальнікаў без права паўторнага запісу. Звесткі аб іх могуць быць перададзены ў органы суда і пракуратуры.          

6. ПРАВЫ ДЗІЦЯЧЫХ БІБЛІЯТЭК 

6.1. Бібліятэка мае права:

6.1.1. Уносіць дапаўненні і змяненні ў існуючыя Правілы.

6.1.2.       Вызначаць змест і формы дзейнасці ў адпаведнасці з мэтамі і задачамі
 вызначанымі Уставам ДУ "ЦСДБ г. Мінска".

6.1.3.         Самастойна фарміраваць бібліятэчны фонд у адпаведнасці з запытамі карыстальнікаў. Вызначаць умовы выкарыстання бібліятэчных фондаў і іншых інфармацыйных рэсурсаў, а таксама рэжым доступу да іх.   

              

6.1.4.         Аказваць дадатковыя (платныя) паслугі, пералік якіх зацвярджаецца заснавальнікам.

6.1.5.         Вызначаць меры і тэрміны пазбаўлення права карыстання бібліятэкай тых карыстальнікаў, якія парушылі існуючыя Правілы.

6.1.6.         Прымаць   меры   па кампенсацыі   шкоды, якую прынёс   карыстальнік бібліятэцы, у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

6.1.7.         Патрабаваць ад карыстальніка пакінуць памяшканне бібліятэкі ў выпадку; калі  ён  сваімі  паводзінамі  перашкаджае  рабоце  іншых  карыстальнікаў,  супрацоўнікаў.

6.1.8.         Забяспечваць неабходныя меры  аховы ад несанкцыяніраванага вынасу дакументаў з памяшкання бібліятэкі.

 

6.1.9.         У выпадку грубага парушэння існуючых Правіл звяртацца за дапамогай у 

праваахоўныя органы.   

 

7. АБАВЯЗКІ ДЗІЦЯЧЫХ БІБЛІЯТЭК 

 

7.1. Бібліятэка абавязана:

7.1.1.  Садзейнічаць рэалізацыі неад'емнага права грамадзян на далучэнне да інфармацыйна-бібліятэчнага абслугоўвання, вызначанае законам "Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь".     

7.1.2.        Фарміраваць інфармацыйныя рэсурсы, забяспечваць іх захаванасць і рацыянальнае выкарыстанне.                 .                                                                            

7.1.3.        Весці абслугоўванне карыстальнікаў у адпаведнасці з дзеючым
заканадаўствам у галіне бібліятэчнай справы, Уставам ГУ "ЦСДБ г. Мінска"
і існуючымі Правіламі.

7.1.4.         Знаёміць карыстальнікаў пры запісу ў бібліятэку з існуючымі Правіламі.

7.1.5.         Даваць карыстальнікам поўную інфармацыю аб інфармацыйных рэсурсах бібліятэкі і забяспечваць доступ да іх.

7.1.6.         Своечасова інфармаваць карыстальнікаў аб дапаўненнях і змяненнях, якія ўносяцца ў існуючыя Правілы, аб усіх відах паслуг, якія выконвае бібліятэка, аб зменах яе рэжыму работы.

7.1.7.         Не выкарыстоўваць звесткі аб карыстальніках і іх інфармацыйных запытах у іншых мэтах, апрача бібліятэчна-вытворчых.

7.1.8.         Удасканальваць бібліятэчнае абслугоўванне, пашыраць магчымасці доступу карыстальнікаў бібліятэкі да глабальных інфармацыйных рэсурсаў і сетак.

7.1.9.         Вывучаць і найбольш поўна забяспечваць інфармацыйныя патрэбы карыстальнікаў.           

7.1.10.     Даваць карыстальнікам па іх патрабаванню "Кнігу заўваг і прапаноў".

7.1.11.     Забяспечваць высокую культуру абслугоўвання карыстальнікаў. 

8. АРГАНІЗАЦЫЯ АБСЛУГОЎВАННЯ КАРЫСТАЛЬНІКАЎ                          

8.1. У адпаведнасці з задачамі, функцыямі, плошчай памяшканняў, колькасцю і складам фонда дзіцячая бібліятэка вызначае свае структурныя падраздзяленні сістэму абанементаў, чытальных і спецыялізаваных залаў, пры неабходнасці дыферэнцыраваных па ўзроставаму прынцыпу.

8.2. Рэжым працы дзіцячай бібліятэкі у адпаведнасці з дзеючым працоўным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь вызначаецца дырэктарам ДУ "ЦСДБ г. Мінска" і зацвярджаецца Упраўленнем культуры Мінгарвыканкама. 

9. ПРАВІЛЫ КАРЫСТАННЯ АБАНЕМЕНТАМ

9.1.      Пры аўтаматызацыі тэхналагічных бібліятэчных працэсаў абслугоўвання карысталькікаў ажыццяўляецца праз электронны фармуляр карыстальніка, у які заносіцца запіс аб выдачы і прыёме дакументу.

9.2.      Колькасць дакументаў, выдаваемых карыстальніку з фонда абанемента на дом складае 5 экзэмпляраў, за выключэннем часопісаў.

9.3.      Тэрмін карыстання дакументамі з фонду абанемента складае 30 дзён.

9.4.      Тэрмін карыстання дакументамі павышанага попыту складае 10 дзён. Колькасць выдачы такіх дакументаў вызначаецца супрацоўнікам абанемента.

9.5.      Тэрмін карыстання дакументам можа быць прадоўжан да 2-х разоў запар (можна па тэлефоне) пры ўмовах адсутнасці запыту на яго з боку іншага карыстальніка. 

9.6.       Наступная выдача дакументаў карыстальніку ажыццяўляецца пасля прыёму раней узятых.  

9.7.       У  выпадку  несвоечасовага  вяртання  дакументаў  бібліятэка  напамінае карыстальніку аб неабходнасці вяртання дакументаў шляхам тэлефонных званкоў, паштовых паведамленняў.                             9.8.       Спыненне выдачы і прыёма дакументаў ажыццяўляецца за 5 хвілін да закрыцця бібліятэкі.     

10. ПРАВІЛЫ КАРЫСТАННЯ ЧЫТАЛЬНАЙ ЗАЛАЙ                                      

10.1.      Дакументы з чытальнай залы пад час працы бібліятэкі на дом не выдаюцца.

10.2.      Пры аўтаматызацыі тэхналагічных бібліятэчных працэсаў абслугоўвання карыстальнікаў ажыццяўляецца праз электронны фармуляр карыстальніка, у які заносіцца запіс аб выдачы і прыёме дакументу.                                                                                                                                                                                     

10.3.      Выдача дакументаў з фонду чытальнай залы на дом з'яўляецца платнай паслугай, якая рэгламентуецца "Палажэннем аб платных паслугах".                                                                                                                             

10.4.      3 фонду чытальнай залы па дадатковым платным паслугам не выдаюцца:      

-  энцыклапедыі;                                                                                                                                                                        

-  энцыклапедычныя даведнікі;                                                                                                                                         

-  энцыклапедычныя слоўнікі;

-  каштоўныя выданні, якія маюцца ў фондзе бібліятэкі ў адзіным экзэмпляры.      

10.5.      Колькасць дакументаў, якія выдаюцца ў чытальнай зале, не абмяжавана.

10.6.      Праца на аўтаматызаваных   рабочых   месцах   для карыстальнікаў ажыццяўляецца ў строгай адпаведнасці з інструкцыяй.

10.7.      Спыненне выдачы дакументаў і выкананне платных паслуг ажыццяўляецца за 5 хвілін да закрыцця бібліятэкі.                

11. АДКАЗНАСЦЬ СЛУЖБОВЫХ АСОБ ДЗІЦЯЧАЙ БІБЛІЯТЭКІ   ЗА АРГАНІЗАЦЫЮ АБСЛУГОЎВАННЯ

11.1. Службовыя асобы нясуць адказнасць за якасць абслугоўвання карыстальнікаў у адпаведнасці са сваімі службовымі абавязкамі і палажэннямі адпаведных структурных падраздзяленняў бібліятэкі.

 

 

Правілы зацверджаны Упраўленнем культуры Мінгарвыканкама.


© 2002-2007, Цэнтралізаваная сістэма дзіцячых бібліятэк г. Мінска